Tag: ร้านอาหาร

ร้านอาหารมัดหมี่ อาหารไทยพวน ร้านชื่อดังเมืองลพบุรี

ร้านอาหารมัดหมี่ อาหารไทยพวน ร้านชื่อดังเมืองลพบุรี ลพบุรีเมืองรองอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็นต้น จังหวัดลพบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมง ดังนั้นถ้าออกจากกรุงเทพในตอนเช้าประมาณเก้าโมง จะถึงลพบุรีในเวลาอาหารกลางวันพอดี วันนี้จึงขอแนะนำ ร้านมัดหมี่ ร้านอาหารไทยพวน ประจำจังหวัดลพบุรี