สก็อตแลนด์ประกาศเพิ่มวิชาลงในหลักสูตรการศึกษา

เดือนมิถุนายนของทุกปี ถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ โดยมีการจัดขบวนพาเหรด การแสดงดนตรี และกิจกรรมพิเศษมากมายในทุกหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ เป็นต้น แต่วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19

ก็ทำให้งานเฉลิมฉลองของชาว LGBTQ+ ในปีนี้ต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีงานสำหรับชาว LGBTQ+ ในปีนี้ แต่สก็อตแลนด์ก็มีข่าวดีมามอบให้กับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ชื่นใจกัน นั่นก็คือ ในปี 2021 สก็อตแลนด์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่สอนวิชา “LGBTQ+” ในโรงเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 รัฐมนตรีของประเทศสก็อตแลนด์ได้รับร่างคำแนะนำที่ว่าด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ+ ขึ้นมาพิจารณา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในประเทศ​ โดยจะบังคับใช้ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมและปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ ที่กลุ่ม LGBTQ+ ต้องเผชิญ และจะบังคับใช้จริงในปี 2021