คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกคณิตศาสตร์ให้ลูกได้ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกคณิตศาสตร์ให้ลูกได้ด้วยตัวเอง ในปัจจุบันทักษะทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นมากสำหรับอาชีพหลายอาชีพ พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงอยากให้ลูกมีพื้นฐาน คณิตศาสตร์ที่ดี และพัฒนาไปถึงขั้นเก่งได้

เด็กที่มีพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่ดีนั้น จะสามารถประสบความสำเร็จในด้านการเรียน และการ วางแผนชีวิตในอนาคตได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมตามวัย เพื่อความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่ทำได้ในบ้านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้ด้วยตัวเอง

วิธีการ
1. ให้เด็กเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
การท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล ดังนั้นต้องให้เด็กเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ ให้รู้จักจำนวน การเพิ่มการลด โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย เช่น ใช้วิธีเพิ่มแท่งไม้ในกล่องแล้วให้ลูกนับ มีการเพิ่ม ลด จำนวน แท่งไม้บ้าง

2. ฝึกการเขียนตัวเลข
ให้เด็กฝึกเขียนตัวเลขด้วยตัวบรรจงและถูกต้อง การเขียนเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรับรู้ที่ดี เพราะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็นจากดวงตา และการสัมผัสจากนิ้วมือ

3. ทำความเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ที่ใช้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หน้าตาเป็นอย่างไร ความหมายของแต่ละอันคืออะไร เพิ่มหรือลด อาจหาภาพตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ มาประกอบเป็นนิทาน หรือการ์ตูนให้ลูกดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ลูกจะได้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

4. ฝึกแก้โจทย์ปัญหา
การจะเก่งคณิตศาสตร์ได้จำเป็นต้องฝึกการแก้โจทย์ปัญหาบ่อย ๆ นอกจากการทำการบ้านแล้ว พ่อแม่ควรหาโจทย์แปลก ๆ ที่ต่างจากในตำราเรียนมาให้ฝึกทำ โดยอาจเริ่มจากโจทย์ง่าย ๆ แล้วค่อยพัฒนาให้ยากขึ้นตามระดับความเข้าใจของเด็ก และที่สำคัญควรให้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ หรือจะหาสื่อการสอนคณิตศาสตร์มาใช้เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ให้ลูกก็ได้เช่นกัน

5. ทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
กิจกรรมบ่างอย่างในชีวิตประจำวันสามารถทำให้เด็กได้ฝึกและทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งจะทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญและเข้าใจความหมายได้มากขึ้น เช่น พ่อแม่พาเด็กไปซื้อของจ่ายตลาดเพื่อให้ช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย หรืออาจจะทำให้กิจกรรมนั้นเป็นเกมสนุก ๆ อย่างในเวลาทำสวนปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ ก็ให้เด็กลองนับดอกไม้ดู เช่น ให้นับดอกไม้ที่มีสีแดง นับดอกไม้ที่มีสีขาว ดอกไม้สีไหนมากกว่ากัน เป็นต้น

คณิตศาสตร์อาจดูเป็นเรื่องยาก จนบางทีพ่อแม่บางคนกลัวว่าเด็กจะไม่เปิดรับ ไม่พยายามทำความเข้าใจ แต่ถ้าเราค่อย ๆ ให้เขาได้ซึมซับตั้งแต่แรก ได้ฝึกฝนเป็นประจำโดยไม่กดดันลูกจนเกินไป จะทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย เด็กจะสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีในที่สุด